top of page

calvarychapel

Calvary Chapel je kršćanska evanđeoska zajednica koja naglasak stavlja na Bibliju, Božju Riječ, na živu, praktičnu vjeru u Isusa Krista i na djelovanje Duha Svetoga među vjernicima. Naša je najveća želja poznavati Isusa Krista i preobličavati se u Njegov lik snagom Svetoga Duha.

 

Nismo denominacijska crkva niti se suprotstavljamo bilo kojoj denominaciji.

Vjerujemo da je jedina istinska osnova kršćanskog zajedništva Njegova AGAPE ljubav, koja nadilazi sve različitosti koje nas razdvajaju.

Calvary Chapel Čakovec je članica Evanđeoske Pentekostne Crkve u Republici Hrvatskoj.

bottom of page